Psychologie

Psychologische begeleiding met oog op kinderen helpen groeien op hun eigen, unieke manier!

VOOR KINDEREN VAN 0-18 JAAR

Bij Kinderkracht Eyckens kan je terecht voor psychologische begeleiding voor kinderen van 0 tot 18 jaar. Zowel diagnostiek als therapie is mogelijk. 

Contacteer ons

Bij Kinderkracht kan je terecht voor zowel psychologische therapie als diagnostiek. 

Ons aanbod

Intelligentieonderzoek (IQ-onderzoek) bij kinderen van 2,5 tot 7 jaar.

Diagnostiek

Soms zijn we even helemaal uit balans en dat kan zich uiten op verschillende manieren (in onze emoties, in ons gedrag, in onze relaties met anderen, in onze schoolresultaten,…). Wanneer we niet weten hoe dit komt en wat we hieraan kunnen doen, kan je de hulp van een psycholoog inroepen.
Een psycholoog luistert onbevooroordeeld naar jouw verhaal en gaat mee op zoek naar jouw pijnpunten en kwaliteiten. Via deze vertrouwensrelatie werken we samen naar meer zelfbewustzijn en verandering. We trachten via psychologische begeleiding elk kind en elke ouder terug in zijn eigen kracht te zetten. Dit kan via verschillende technieken (zoals gesprek, spel, knutselen, muziek, etc.), telkens op het tempo van het kind.
We focussen hierbij niet enkel op kindkenmerken, maar kijken ook naar wat er zich in de omgeving afspeelt.

Je kan terecht bij onze psychologe met vragen rond onderstaande domeinen:
- Emotionele ontwikkeling
- Angsten (faalangst)
- Gedragsproblemen
- Zelfbeeld en zelfvertrouwen
- Motivatie
- Omgaan met diagnoses (ASS, ADHD, DCD,…)
- Weerbaarheid en assertiviteit
- Opvoeding
- Ouder-kind relatie en hechting

Therapie

Ons Team

dorien@kinderkracht-eyckens.be

Psychologe

Dorien Roelen

Jenthe jansen

Psychologe

jenthe@kinderkracht-eyckens.be

Om het intelligentieniveau van kinderen van 2,5 tot 7 jaar te meten, maken we gebruik van WPPSI-IV, een gestandaardiseerde intelligentietest die o.a. door het RIZIV erkend wordt. Deze test wordt individueel afgenomen door een psychologe. Na het onderzoek krijgt u een schriftelijk verslag en de mogelijkheid om de resultaten te bespreken met de psychologe.


Werkwijze bij een psychologische diagnose

Contacteer ons

Werkwijze bij een psychologische THERAPIE

Daarna kan de therapie starten. Het aantal sessies en de frequentie kan variëren van vraag tot vraag. Naargelang de vraag plan ik graag ouderbegeleidingen in. Dit kan apart of samen met je kind. Het belang van het kind staat hierin steeds centraal.

Stap 3.

We plannen een intakegesprek in met jou en je kind. In dit intakegesprek verkennen we de
moeilijkheden, krachten en hulpvragen die jullie hebben. We leren elkaar beter kennen en stemmen op elkaar af hoe we samen verder gaan.

Stap 2.

Meld je kind aan via het contactformulier op de website.

Stap 1.

Als psycholoog ben ik gebonden aan beroepsgeheim. Dat wil zeggen dat ik de informatie die in onze gesprekken aan bod komt, niet mag delen met anderen. Ook wanneer ik gesprekken heb met kinderen, deel ik de inhoud ervan enkel met de ouders wanneer het kind me hiervoor toestemming geeft. Indien ik me ernstig zorgen maak rond de fysieke of emotionele veiligheid van jou of je kind, mag ik mijn beroepsgeheim na overleg met jou/jullie doorbreken.


Een blik achter de schermen!