Ergotherapie

Ergotherapie met focus op vaardigheden in dagdagelijkse activiteiten

VOOR KINDEREN VAN 0-18 JAAR

Ergotherapie is een paramedisch beroep en richt zich op de dagdagelijkse activiteiten bij kinderen. Dit kan gaan om zorgen, spelen en leren. Bij ‘Kinderkracht Eyckens’ vertrekken we steeds vanuit de talenten van de kinderen. Op een speelse wijze werken we aan individuele behandeldoelen. We werken bijvoorbeeld aan zelfredzaamheid, motoriek, schrijfproblemen en gedragsproblemen.

Contacteer ons

Onze ergotherapeutische behandelingen helpen jouw kind met het ontwikkelen en uitbreiden van verschillende vaardigheden. Klik hieronder voor meer informatie!

Ons aanbod

Veel schooltaken vragen fijnmotorische vaardigheden: knippen, plakken, kleuren, tekenen, vouwen enz. Maar ook iets vastpakken, je rits dichtdoen, veters binden en eten horen hieronder. Heeft jouw kind soms moeite met het uitvoeren van gecoördineerde acties om voorwerpen met de hand, vingers en duim te pakken, manipuleren en los te laten? Neem contact met ons op!

Fijne motoriek

Grove motoriek               +

Coördinatie & Lateralisatie               +

Schrijfproblemen               +

Emotieregulatie & gedrag               +

Executieve functies               +

Zelfredzaamheid               +

Leren leren               +

Dit zijn de grote bewegingen die een kind leert en maakt, zoals rollen, kruipen, lopen, springen en zwaaien. Het kind leert hierbij ook om bewegingen elkaar te laten opvolgen of tegelijkertijd te bewegen.

Oefenen op grove motoriek zorgt ervoor dat het kind zich beter kan verplaatsen en zelfverzekerder door het leven kan bewegen. Evenwichtsstoornissen, stuntelig bewegen en onhandig gedrag wordt hierbij aangepakt. We zorgen ervoor dat het kind een betere coördinatie ontwikkelt.

Fijne motoriek               +

Grove motoriek

Coördinatie & Lateralisatie               +

Schrijfproblemen               +

Emotieregulatie & gedrag               +

Executieve functies               +

Zelfredzaamheid               +

Leren leren               +

Coördinatie is het samenwerken van verschillende lichaamsdelen. Dit kan betrekking hebben op de fijne als grove motoriek.

Lateralisatie is het coördineren van de linker- en rechterhelft van je lichaam op een correcte manier.

Fijne motoriek               +

Grove motoriek               +

Coördinatie & Lateralisatie

Schrijfproblemen               +

Emotieregulatie & gedrag               +

Executieve functies               +

Zelfredzaamheid               +

Leren leren               +

Bij schrijfproblemen zien we vaak volgende symptomen: een onleesbaar of moeilijk leesbaar handschrift, tempoproblemen waarbij kinderen langzaam schrijven, pijn en/of vermoeidheid bij het schrijven. We werken aan de schrijfvoorwaarden, het voorbereidend schrijven, lettervormen, pendruk, vloeiend schrijven, pengreep en schrijftempo.

Fijne motoriek               +

Grove motoriek               +

Coördinatie & Lateralisatie               +

Schrijfproblemen

Emotieregulatie & gedrag               +

Executieve functies               +

Zelfredzaamheid               +

Leren leren               +

Emotieregulatie is het leren omgaan met je emoties. We bekijken wat de juiste reactie is op bepaalde situaties en leren de emoties herkennen.

Gedragsproblemen kunnen in verschillende vormen voorkomen. Dit kan gepaard kaan met een bepaalde stoornis (vb. ADHD, ASS, ODD...) maar kan ook gewoon kindafhankelijk zijn. We gaan hier kijken naar het gedrag dat het kind stelt en gaan hierop inspelen.

Fijne motoriek               +

Grove motoriek               +

Coördinatie & Lateralisatie               +

Schrijfproblemen               +

Emotieregulatie & gedrag

Executieve functies               +

Zelfredzaamheid               +

Leren leren               +

Fijne motoriek               +

Grove motoriek               +

Coördinatie & Lateralisatie               +

Schrijfproblemen               +

Emotieregulatie & gedrag               +

Executieve functies

Zelfredzaamheid               +

Leren leren               +

Onder executieve functies verstaan we: inhibitie, werkgeheugen, planning, aandacht, taakinitiatie, doelgericht gedrag, flexibiliteit, timemanagement, organisatie en metacognitie. Ieder onderdeel vraagt een andere aanpak.

Het gaat over de hogere hersenfuncties die je nodig hebt om doelgericht te kunnen werken aan een taak.

Fijne motoriek               +

Grove motoriek               +

Coördinatie & Lateralisatie               +

Schrijfproblemen               +

Emotieregulatie & gedrag               +

Executieve functies               +

Zelfredzaamheid

Leren leren               +

Bij problemen in zelfredzaamheid stellen we vast dat kinderen problemen hebben met het aankleden, uitkleden, eten, veters binden, plannen van activiteiten, uitvoeren van opdrachten, spelen of automatiseren van vaardigheden.

Fijne motoriek               +

Grove motoriek               +

Coördinatie & Lateralisatie               +

Schrijfproblemen               +

Emotieregulatie & gedrag               +

Executieve functies               +

Zelfredzaamheid               +

Leren leren           

Leren leren is veel meer dan leren studeren en schema's en samenvattingen maken. Het gaat over informatie kunnen verwerven, verwerken en toepassen in allerlei situaties. Dat is niet alleen belangrijk om je huiswerk goed te maken en je toetsen voor te bereiden, maar het is een basisvaardigheid voor het leven.

Ons Team

Nadien kan de therapie van start gaan. We bespreken het aantal sessies steeds samen met de ouders. De ouders en het kind krijgen handvaten aangereikt om thuis verder te werken.

Stap 3.

We plannen een intakegesprek in. Tijdens dit gesprek bekijken we de hulpvraag en bespreken we de algemene ontwikkeling van uw kind. We stellen samen een op maat gemaakt plan op, rekening houdend met de noden en met de unieke identiteit van het kind.   

Stap 2.

Meld je kind aan via het contactformulier op de website.

Stap 1.

Werkwijze bij een ergotherapeutisch traject

Contacteer ons

Een blik achter de schermen!