Kinesietherapie

Kinesitherapeutische begeleiding op maat van ieder kind!

VOOR KINDEREN VAN 0-18 JAAR

Bij Kinderkracht Eyckens kan je terecht voor kinesitherapeutische begeleiding voor kinderen van 0 tot 18 jaar. Zowel diagnostiek als therapie is mogelijk. 

Contacteer ons

Ons aanbod

  • Behandeling van Cerebral Palsy, Spina Bifida, spierziekten, niet-aangeboren hersenletsel,…
  • Revalidatie na breuken en operaties, scoliose,…
  • Ontwikkelingsstimulatie en begeleiding voor tiplopers, baby’s met voorkeurshouding, torticollis en peuters en kleuters met problemen met zitten, kruipen, staan en stappen

NEUROMOTORISCHE PROBLEMEN

  • Grove motoriek (bewegingen waarbij het ganse lichaam betrokken is)
            evenwicht, coördinatie,             
            balvaardigheid, springen, rennen

  • Fijne motoriek (bewegingen van handen en vingers)
             handvaardigheid, tekenen, knippen, rijgen, 
            werken met fijne materialen
  • Leerstoornissen
  • Ruimtelijk inzicht en oriëntatie, lichaamsschema, lateralisatie

psychomotorische problemen

Ons Team

babette@kinderkracht-eyckens.be

kinesitherapeute

Babette devue


Werkwijze bij een kinesitherapeutische begeleiding

Nadien kan de therapie van start gaan. We bespreken het aantal sessies steeds samen met de ouders. De ouders en het kind krijgen handvaten aangereikt om thuis verder te werken.

We plannen een intakegesprek in. Tijdens dit gesprek bekijken we de hulpvraag en bespreken we de algemene ontwikkeling van uw kind. We stellen samen een op maat gemaakt plan op, rekening houdend met de noden en met de unieke identiteit van het kind.   

Stap 2.

Meld je kind aan via het contactformulier op de website.

Stap 1.

Contacteer ons

Stap 3.

Een blik achter de schermen!